Det sker

Aktiviteter i aktivitetshuset Lindely

Der sker så meget i Aktiviteteshuset Lindely i Vamdrup. Her er åbent for alle +60 år og førtidspensionister. Det er frivillige, der står for aktiviteterne og der er plads til mange flere.

Du behøver ikke at kede dig eller være ensom. Se på hele rækken af muligheder man kan foretage sig. Man kan bare møde op, eller ringe til den frivillige tovholder for hvert hold, der vil tage godt imod dig.

Aktiviteter

Selvtræning

Her aftaler man ved start en prøve med en fysioterapeut.

Kontakt Erling Lykke Sørensen tlf. 51884549, eller Bente Sørensen tlf. 60957190

Stolegymnastik

1. hold mandag kl. 9.30- 10.20, og 2. hold kl. 10.30 -11.15

Kontakt Helen Jensen 61603308

Krolf og Bob

Mandag og torsdag kl. 13.30- 15

Kontakt Bente Sørensen tlf. 60957190

Mad for Mons

Mandag kl.10-13

Kontakt Kjeld Larsen tlf. 22954331

Lady mad

Fredag kl. 10-13

Kontakt Ulla Lauridsen tlf. 22173351 

Sense mad

Onsdag kl. 10-13

Kontakt Aase Hansen telf. 29254773

Traveture

Tirsdag kl. 9

Kontakt Bente Sørensen tlf. 60957190

Strikkeklub

Mandag kl. 13.30- 15

Kontakt Emma Pedersen eller Aase Hansen tlf. 29254773

Præmiewhist

Tirsdag i lige uger kl. 13

Kontakt Ingrid Krogh tlf. 20661647

Bridge

Tirsdag i ulige uger kl.13

Kontakt Signe Jakobsgaard tlf. 23282218

Ølbrygning

Tirsdag kl. 9-12

Træværksted

Tirsdag kl. 9.30-11.30

Kontakt Bruusgaard tlf.22799210

Sang eftermiddag

Fredag kl. 14-16. Begynder 1. oktober

Kontakt 

Cafe eftermiddage

Alle hverdage fra kl. 13.30 til ca. kl. 15. Der kan købes kaffe/te med brød. 

Kontakt Ingrid Krauthammer tlf.  28265014 ,eller Aase Hansen tlf.29254773

Banko

2. Onsdag i måneden kl. 14-16. Første gang den 13. oktober

Kontakt Agnete Olsen tlf. 75580016

Hvis du har en god ide til en ny aktivitet på Lindely, så ring til Aase Hansen tlf. 29254773, og brugerrådet vil hjælpe med at sætte den i gang.

Hvert år nedsætter brugerrådet 3 arrangementsgrupper. Vi har brug for frivillige, der sammen med brugerrådet kommer med ideer og hjælper med arrangementer, der er festlige og underholdende. Her kan man melde sig til brugerrådet.

Cafeen på Lindely er åben fra kl. 11.30 til 12.30, hvor man kan komme og spise middagsmad. Kommunens madpriser er: Hovedret 46 kr., biret 21 kr., dessert 17 kr.

Brugerrådet på aktivitetshuset Lindely byder velkommen til et efterår, hvor vi endelig kan mødes igen.