fra brugerrådsmøde i Aktivitetshuset Lindely

                                        tirsdag den 1. marts

                                              

Aase bød Ingrid og Poul velkommen som nye medlemmer af brugerrådet.

1.Godkendelse af dagsorden:  Godkendt .

2. Godkendelse af referat: Godkendt

3 Orientering om brugerrådets konstituering

4 Konsulenterne Den nye konsulent Tina Løngren Reher blev budt velkommen og præsenterede sig selv.

Beslutning om nye møbler til cafeen tages op i sammenhæng med Gitte Meyer og budgettering.

Brugerrådet afslår, at noget af kontoret kan bruges til politi kontor, men foreslår en forespørgsel om, at en af de ubrugte boliger kan bruges.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der tilbydes oplæring i skift til Mit Id den 9. marts kl. 10-11 på Kolding Bibliotek.

Der arbejdes med en temadag om løft af aktivitetscentrene enten den 9. eller 10. maj for hele brugerrådet.

Dialogmøde for formand og næstformand, evt. den 5.april. Datoen meldes senere.

Brugerrådet opfordres til en gennemgang af vedtægter og forretningsorden, hvor man kan stille spørgsmål til konsulenterne.

Brugerrådet foreslår afholdelse af en eftermiddag med demenskonsulenterne.

5. Halvårsplanlægning

Forårsfest den 17. marts kl. 12 er annonceret, og billetter kan købes indtil 9. marts

Banko den 13. april

Spis sammen, tirsdag den 26. april kl. 12. med tilmelding. Tarteletter samt kaffe med brød.

Modeshow fredag den 29. april kl. 13.30 – 16.

På næste møde arbejdes med: Syng sammen, foreslås flyttet til den 12. maj kl. 14-16. Birthe er i kontakt.

Aftale om grill/sen- eftermiddag. Ingelise kontakter Ove om evt. dato den 18. maj kl. 17.

Frivilligudflugt. Birthe, Laurids og Poul planlægger. Forslag om dato den 1. juni.

Sankt Hans. Torsdag den 23. juni kl. 18. Tonni forespørger om båltaler. Arrangementsgruppen står for det.

6. Cafeen Alfred og Birgit underholder den 4. marts i cafeen.

8. Fordeling af opgaver Slutbemærkning om kontakt til hjemmepleje/sygepleje samt kontakt til beboere sættes ind i den rettede liste over aktiviteter i Aktivitetshuset, som sættes i ugebladet. Konsulenterne vil undersøge, hvordan man undgår opkald til brugerrådsformanden

.Nyt møde tirsdag den 5. april kl. 9